Acasa | Geodiversitate | Despre noi | Proiect POS Mediu | Proiecte | Parteneri | Pagina copiilor | Cum puteti ajuta | Contact |

Biodiversitate si dezvoltare durabila in zona sitului RO SCI 0060
Dealurile Agighiolului


Achiziţii

Invitatie participare achizitie studii biodiversitate.

Invitatie de participare reluare achizitie studii biodiversitate.

Documentatie de atribuire achizitie studii biodibersitate.

Caiet de sarcini.

Sectiunea formulare.

Clarificari la achizitia de servicii studii biodiversitate

 

Invitatie de participare la procedura de atribuire, prin cerere de oferta, pentru achizitia de bunuri necesare functionarii Unitatii de Implementare a Proiectului.

Documentatie de atribuire contract bunuri UIP

Formulare aferente DA bunuri UIP

Invitatie participare Contract bunuri UIP

 

 

Invitatie de participare la achizitia de materiale consumabile de birou.

Documentatie de atribuire Contract consumabile

Formulare DA consumabile

Invitatie participare Contract consumabile

 

 

Reluare procedura achizitie contract bunuri UIP

Documentatie reluare procedura achizitie contract bunuri UIP

 

Invitatie de participare achizitie contract servicii sondaje de opinie.

Documentatie atribuire contract servicii sondaje de opinie

Formulare documentaţie de atribuire contract sondaje de opinie

Invitatie de participare achizitie contract servicii sondaje de opinie

 

Anunturi de atribuire contracte

Anunt atribuire contract studii biodiversitate

Anunt atribuire contract bunuri UIP

Anunt atribuire contract consumabile

Anunt atribuire contract mat const web panouri

Anunt atribuire contract sondaje opinie

 

Despre proiect

Asociaţia GeoD pentru promovarea geodiversităţii, în calitate de beneficiar şi Ministerul Mediului şi Pădurilor în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, au semnat în data de 9 iulie 2012 contractul pentru finanţarea proiectului "Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în zona sitului RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului", în cadrul POS Mediu , Axa prioritară 4 "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii".

Valoarea totală a proiectului este de 1.083.368 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 922.399 lei (830.159 lei cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 92.240 lei contribuţia naţională). Proiectul se va derula pe o durată de 32 luni şi va fi finalizat în luna martie a anului 2015.

Obiectivul general al proiectului este menţinerea unui statut favorabil de conservare a habitatelor prioritare şi a speciilor protejate de interes comunitar din RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Îmbunătăţirea măsurilor de management pentru conservarea habitatelor prioritare şi a speciilor protejate de interes comunitar din aria naturală protejată Dealurile Agighiolului;
Promovarea în rândul comunităţilor locale a elementelor naturale specifice din aria naturală protejată Dealurile Agighiolului.

Grupurile ţintă vizate de proiect sunt:

Comunităţile locale învecinate ariei naturale protejate RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului;
Autorităţi locale, mediul de afaceri local;
Vizitatorii, care accesează în scop de recreere, educaţie sau cercetare ştiinţifică, valorile naturale ale sitului.

Rezultatul principal al proiectului este elaborarea şi aprobarea Planului de Management Integrat al ariei naturale protejate RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului, parte integrantă a reţelei de arii naturale protejate de interes comunitar "Natura 2000".

 

Comunicate de presă

 

Comunicat lansare proiect